Ikäihmisten hyvä asuminen

Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestö keskusteli keväkokouksessaan 14.3.2014 iäkkäiden ihmisten hyvän ja arvokkaan asumisen turvaamisesta.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön tarvitsemat palvelut on ensisijaisesti turvattava kotiin. Kun kotona asuminen hoitotarpeiden lisääntyessä ei enää ole tarkoituksenmukaista, on  vanhuksella oltava mahdollisuus siirtyä asumismuotoon, jossa palvelut ovat lähellä ja eläminen  turvallista.
Tällainen asumismuoto voisi olla tarkoitukseen suunniteltu ja rakennettu palvelutaloyksikkö, jossa kukin asuu omassa tilassaan ja voi tehdä arki askareitaan vointinsa mukaan. Lisäksi olisi mahdollisuus yhteisölliseeen toimintaan ja virkistäytymiseen toisten kanssa.

Palvelutaloyksiköt tulee rakentaa kunnan omistukseen. Kunnan on huolehdittava myös palvelujen tuottamisesta. Oikein hoidettuna palvelutaloyksiköt tuottavat kunnalle sen minkä kuluttavatkin. Vanhusten hoitoa ei pidä antaa ulkomaalaisten yritysten bisneksen tekoon.